Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı 2016

Kategori: Diğer ilanlar / Güncel - 707 gösterimYorum Yazın
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı 2016

Arkadaşlar klavuz da herhangi bir kontenjan belirtilmemiş ihtiyaç kadar alım olacak sanırım. Yaş sınırına gelecek olursak klavuzda belirtilen yaşa göre Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla

lisans ve önlisans düzeyinde Jandarma, Uçak/Helikopter Teknisyeni, İstihkam, Muhabere, İkmal,
Bakım, Personel ve Maliye sınıflarında erkek ve Jandarma sınıfında ise kadın personel alınacaktır.
b. Adayların öğrenim görmüş oldukları önlisans/lisans programlarına göre sınıf
branşlarının seçimine ilişkin esaslar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde bilahare
yayımlanacaktır.
c. Adayların önlisans/lisans programlarından mezun ya da kesin kayıt tarihinden önce
mezun olması zorunludur.

DİKKAT!

internetten başvuru işlemleri 07 Ekim 2016 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Başvuruların başlaması : 09 Eylül 2016
Başvuruların sona ermesi : 07 Ekim 2016
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya
kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi
yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan,
01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), bitirmemiş olmak.
ç. Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan
adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri
içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için
bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu
taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen
adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
d. Yüksek Öğretim Kurulu’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık
sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği,
Tıp ve Veteriner Fakülteleri) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim
düzeyinde değerlendirileceklerdir.
e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
f. TSK Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
g. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin,
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
(2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
(3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
– 2 –
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak.
(4) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye olmamak.
(5) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
(6) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
(7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(8) TSK Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim
kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak.
(10) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(11) Başvuran adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.
(12) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
(13) Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu
olmamak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
(14) Vücut kitle indeksi [(VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir
formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde
edilen bir değerdir.] ölçümü sonucu 17-27,49 (dahil) aralığında olmak,

 

 

DETAYLI BİLGİLER VE KLAVUZ İÇİN TIKLAYIN

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYIN


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!